Pilotaż Transportu Ponadgabarytowego

  • Organizacja specjalnych zezwoleń: na transport dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich na terenie całej Europy, Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu;
  • Pilotaż i policyjna eskorta;
  • Oferujemy kompleksowe usługi przeładunków, przechowywania ładunków;
  • Współpraca w ramach kompleksowego czyszczenia terenu po relokacj firm;
  • Organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych;
  • Ponadto aranżujemy w imieniu naszego klienta rzeczy takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż, eskorty policji, zmianę organizacji ruchu itp.;
  • ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny, nienormatywny, pilotaż, gabarytow;
Pilot drogowy

W Polsce pojazd pilota drogowego musi być odpowiednio wyposażony m.in. w tablicę oznakowania pojazdu, środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, urządzenia nagłaśniające oraz odpowiednio oznakowany m.in. dwoma pomarańczowymi lampami sygnalizacyjno-ostrzegawczymi. Może nim być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla[2]. Auto może być wyposażone w dodatkowe światło barwy białej lub pomarańczowej selektywnej (szperacz) zamontowane niezależnie z innymi światłami oraz światło barwy białej lub pomarańczowej selektywnej z czarnym napisem PILOT umieszczone na tablicy zamontowanej na dachu pojazdu w przedniej części. Pojazd nienormatywny o długości powyżej 30 m, szerokości powyżej 3,6 m, wysokości powyżej 4,7 m oraz masy całkowitej powyżej 80 t powinien być pilotowany przez dwa pojazdy pilotujące.

Zadania pilotów drogowych:

zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu
sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nadgabarytowych w czasie przejazdu i postoju
kierowanie ruchem w niezbędnym zakresie
pilotaż pojazdu nienormatywnych
zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego w czasie wypadków pojazdów nadgabarytowych
możliwość podjęcia decyzji o wstrzymaniu pilotażu w razie powstania istotnego zagrożenia w ruchu drogowym