ZARZĄD

Aneta Burlikowska
Prezes Zarządu mobile: +48 510 051 432

Dariusz Doliński
Członek Zarządu mobile + 48 501 246 893

Kontakt e-mail: spt@spt24.eu