POJAZD NIENORMATYWNY

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym.

W Polsce ruchu pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego przez właściwe organy państwowe, które wydawane są w siedmiu kategoriach[: (każde z zezwoleń pozwala na poruszanie się pojazdami i drogami niższej kategorii)

Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

1) Ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w takI sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawałna odległość większą niż 23 cm;

2) Ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów

3) Długość pojazdu samochodowego i naczepy z ładunkiem , nie może przekraczać 16,5 m