O FIRMIE

SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego.

Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując wiele projektów translokacji firm w ramach współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Dotychczasowe doświadczenie w procesach logistycznych związanych z transportem ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej pozycji wśród firm zajmujących się organizacją i transportem ładunków ponadnormatywnych na Ukrainie.

Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej Europie od Portugali po Kazachstan.

Pragniemy zaproponować Państwu usługi, które charakteryzują się dużą elastycznością oraz są zorientowane na rosnące wymagania rynku. Współpracując z nami mogą się Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie odbiegać od realizacji.

. Transport jachtów żaglowych, łodzi motorowych, nienormatywnych ciężkich maszyn budowlanych, zbiorników

Słowa kluczowe:

pilotaż, ponadnormatywny, niskopodwoziowy, nienormatywny, konstrukcji, stalowych, silosów

SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519810; NIP: 9512382222, kapitał zakładowy 100 000 zł, w całości wpłacony.