TRANSPORT PONADGABARYTOWY, PONADNORMATYWNY, WIELKOGABARYTOWY

Transport ładunków ponadnormatywnych, ciężkich lądowy i morski

 • Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych i niestandardowych
 • Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich
 • Pilotaż i policyjna eskorta
 • Ubezpieczenie ładunku
 • Przygotowani sprawozdań technicznych w tym badań trasy przewozu w Polsce i Europie
 • Kompleksowe usługi relokacji firm
 • Spedycja drogowa miedzynarodowa

Specjalizujemy się w transporcie ciężkim i ponadnormatywnym w:

 • Europie
 • Rosji
 • Krajów WNP- w szczególności Ukraina i Gruzja
 • Azja

Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Transport towarów ponadgabarytowych to nasza specjalność.

Ładunki ponadgabarytowe charakteryzują się niestandardową specyfiką fizyczną, ich gabaryty, parametry techniczne, charakterystyka lub warunki transportu wymagają specjalistycznego sprzętu jak również techniki przewozu dostosowanego do ładunku o nadzwyczajnej masie czy wielkości.

Rodzaje towarów ponadgabarytowych:

Ładunki ponadnormatywne charakteryzują się nieznacznym przekroczeniem wymiarów dopuszczonych do przewozu standardowymi środkami transportu. Maksymalna waga ładunku do 24 ton, długość 13,6 metrów, szerokość 2,5 metrów, wysokość do 3,0 metra. Przewóz towaru nienormatywnego wymaga specjalnych pozwoleń na poruszanie się pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym po drogach publicznych na terenie kraju i zagranicą.

Ładunki długie przekraczają długością normy towarów transportu przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym. Maksymalna długość ładunku długiego jest ograniczona warunkami lokalnymi na trasie przejazdu. Logistyka towarów długich wymaga precyzyjnego planowania wyprzedzającego transport w czasie.

Ładunki wielkogabarytowe charakteryzują się stosunkowo wielką masą w proporcji do niewielkich wymiarów naczep na których są przewożone, dlatego wysoko wyspecjalizowane środki transportu są decydującym czynnikiem w możliwości przetransportowania ładunków ponadnormatywnych . Przewóz towarów wielkogabarytowych potrzebuje często zajęcia kilku pasów jezdni , dostosowania infrastruktury drogowej na czas przejazdu oraz specjalistycznego pilotażu, dlatego wymaga wyprzedzającego w czasie planowania i uzgadniania z lokalnymi władzami możliwości przejazdu oraz uzyskania specjalistycznych pozwoleń.

Ładunki ciężkie – o wyjątkowo dużej masie stanowią najtrudniejsze wyzwanie. Bywa tak ,że ładunki o niewielkich wymiarach są bardzo ciężkie  i nacisk jednostkowy masy ładunku na określoną jednostkę powierzchni jest bardzo duży, wówczas zastosowanie odpowiedniego środka transportu umożliwia rozłożenie tego ciężaru na wiele osi w naczepie powodując dostosowanie nacisku ciężaru do możliwości technicznych umożliwiających bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych.

Transport wysokospecjalistyczny wyróżnia się potrzebą indywidualnego podejścia na każdym etapie obsługi transportowo-logistycznej. SPT Doliński i Burlikowska oferuje Państwu  rzetelną oraz kompleksową pomoc przy organizacji krajowego i międzynarodowego transportu towarów ponadnormatywnych, długich, wielkogabarytowych i ciężkich. Najlepsi specjaliści w branży z wieloletnim doświadczeniem zaplanują i zrealizują dla Państwa każdy projekt logistyczny obejmujący organizację załadunku, otrzymania zezwoleń, przygotowanie wymaganej dokumentacji, oznakowań, pilotaż. Ponadto służymy fachowym doradztwem w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obrotem celnym towarów. Oferujemy pomoc w budżetowaniu, fachowe ekspertyzy ładunków oraz tras przejazdu. Wieloletnie doświadczenie w transporcie ładunków ponadnormatywnych oraz w relokalizacji zakładów i infrastruktury przemysłowej zostało wielokrotnie uznane przez naszych partnerów i klientów z kraju i zagranicy. Chętnie pomagamy naszym klientom w każdym nietypowym problemem, jesteśmy otwarci na wyzwania.

Pełne wsparcie logistyczne – całkowita realizacja.

Telefon: + 48 501246893
Telefon: + 48 510051432
e-mail: spt@spt24.eu